اصول برنامه ریزی در چند گام

1 هفته قبل

اصول برنامه ریزی در چند گام هر برنامه ی ساعتی نیازمند رعایت پنج گام اساسی است که در ادامه با زبانی ساده و گویا به شما آموزش داده خواهد شد. در ابتدا بین دانش آموزان و فارغ التحصیلانی که در طول هفته به کلاس (مدرسه یا آموزشگاه) می روند و افرادی که برنامه هفتگیشان خالی است و در هیچ کلاسی شرکت نمی کنند، تفکیکی قائل می شویم. گام های برنامه