بهترین روش مطالعه درس عربی برای کنکور

بهترین روش مطالعه درس عربی برای کنکور

(روش مطالعه عربی)

نگاهی گذرا به نتایج آزمون سراسری نشان می دهد که در میان دروس عمومی، درس عربی تنها در میان
داوطلبان ممتاز (به جز اندکی) مورد استقبال قرار گرفته است و سایر دانش آموزان توجه کافی به این درس
نشان نداده اند. تا جایی که در سال گذشته فقط 1% از داوطلبان رشته ی تجربی و ریاضی موفق به
کسب نمره ای بالاتر از 50% شده اند. همین مسئله میزان تأثیرگذاری این درس را در تراز عمومی داوطلبان
و نتیجه ی نهایی آنان بیش تر کرده است. می کوشیم پس از نگاهی آماری به نتایج درس عربی پذیرفته شدگان،
چند روش مطالعه عربی بصورت کاربردی و ارتقای نمره ی داوطلبان عزیز در آزمون سراسری ارائه کنیم.

الف) آمار چه می گویند؟

در گروه علوم ریاضی و فنی، درس عربی با میانگین 6/ 14% با فاصله ی زیاد نسبت به سایر دروس عمومی
در رتبه آخر قرار دارد. در گروه های تجربی و انسانی نیز نمرات پذیرفته شدگان در دروس عربی و زبان
وضعیت نامطلوبی دارد. بنابراین توجه بیشتر به درس عربی و مطالعه عربی ، سبب افزایش نمره ی کل
و تراز خواهد شد.

 

گروه ریاضی و فنیگروه علوم تجربیگروه علوم انسانی
نمرهتعداد افرادنمرهتعداد افرادنمرهتعداد افراد
33/33-233/33-233/33-5
30-_20-9630-_20-11530-_20-526
20-_10-115520-_10-124920-_10-6227
0_10-144650_10-177690_10-49720
0_10663790_10883040_10106524
10_204373510_204760010_2037257
20_302295820_301749020_3011146
30_401079230_40949030_405183
40_50637240_50428540_502087
50_60322950_60268850_601333
60_70203060_70124360_70621
70_80116770_8069770_80297
80_9040880_9022280_9086
90_1006090_1005690_10017
100%2100%6100%3

 

 

میانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان گروه ریاضی و فنیمیانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان گروه علوم تجربیمیانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان گروه علوم انسانی
ادبیاتعربیمعارفزبانادبیاتعربیمعارفزبانادبیاتعربیمعارفزبان
2/246/147/252/214/196/116/282/113/1000/66/173/2

 

ب) چه بخوانیم؟ چگونه بخوانیم؟

آزمون عربی عمومی معمولاً دارای چنین ترکیبی است:

6  پرسش ترجمه
2  پرسش تعریب
4  پرسش درک مطلب
2  پرسش تشکیل
3  پرسش اعراب و تحلیل صرفی
8  پرسش قواعد

برای تسلط بر پرسش های ترجمه راه کارهای زیر پیشنهاد می شود:
الف) مأنوس شدن با متون عربی از طریق تکرار در قرائت صحیح متن قبل از ترجمه.
ب) مطالعه ی نکات کارگاه های ترجمه در انتهای هر درس و ترجمه ی متون نمونه ی آن ها.
ج) دقت ویژه در ترجمه ی اسم های مفرد، مثنی و جمع، معرفه و نکره، ضمیر، فعل و ترکیب های وصفی و اضافی.
د) استفاده از نکات و تکنیک های ترجمه و مطابقت سریع آن با عبارت ها به جای ترجمه ی کلمه به کلمه.
ه) در مراحل بعد و پس از کسب تسلط نسبی، برای به دست آوردن سرعت بالاتر در حل
پرسش های ترجمه و تعریب، فراوان تست بزنید و حتی از زدن تست های تکراری پرهیز نکنید!

برای پاسخ گویی پرسش های تعریب (ترجمه ی از فارسی به عربی) بهتر است نخست به نکات دستوری و صحّت آن ها
توجه کنیم. زیرا غالباً در تست های تعریب، گزینه ها از نظر قواعد غلط دارند. سپس باید کنترل و بررسی گزینه ها از
نظر دستوری را در اولویت قرار دهید. به عنوان مثال دقت کنید که فعل غایب در ابتدای جمله مفرد می آید یا  فعل
در میان جمله با مبتدا مطابقت دارد یا مضاف تنوین و «ال» نمی گیرد. هم چنین به این موارد نیز توجه داشته باشید:

نکات مهم :

مطابقت موصوف و صفت، عملکرد نواسخ، مفرد، مثنی و جمع، قواعد منادی، مستثنی، حال، مفعول فیه و…
البته اگر بر قواعد تسلط کافی ندارید بهتر است ریسک نکنید و به روش کلاسیک عمل کنید! یعنی ابتدا در
عبارت فارسی فعل، ضمیر، ترکیب های اضافی و وصفی و… را به تفکیک مشخص و به عربی بر می گردانیم
و سپس به مطابقت آن ها با گزینه ها می پردازیم.

بنابراین تسلط بر پرسش های ترجمه و تعریب وابسته به تسلط شما بر تکنیک های ترجمه و قواعد است
و نیازی به حفظ کردن معنای لغات و… نیست!

 

درباره نویسنده
...

بهمن کریمی

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.