درباره آموز مارکت

به نام خدا درباره آموز مارکت   حدود 13 میلیون دانش آموز در مدارس کشور در حال تحصیل هستند و برای این دانش آموزان 858 عنوان کتاب درسی تولید شده است. برای هر کدام از کتاب های درسی ، محصولات کمک آموزشی زیادی تولید شده است. با توجه به آمار ذکر شده، نیاز جامعه ما می باشد که این محصولات آموزشی را بررسی ، طبقه بندی کند. چه بسیار هزینه