شرایط و ضوابط فروشگاه آموز مارکت

استفاده شما از فروشگاه آموز مارکت و سفارش کالا یا خدمات از این پایگاه، به معنی توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد: خرید کالا یا خدمات از فروشگاه آموز مارکت بر مبنای قوانین و آئین نامه‌های موجود در مورد تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد. کالا یا خدمات و محتویات این پایگاه براى استفاده شخصى و غیر تجارى مشتریان