عوامل موثر بر اجرای برنامه مطالعاتی

عوامل موثر بر اجرای برنامه مطالعاتی داشتن یک برنامه خوب به تنهایی ضامنی برای اجرایی شدن آن نیست . برای پایبندی و تعهد به برنامه ، لازم است عوامل بیرونی و درونی انگیزه لازم را برای اجرای برنامه در شما ایجاد کنند این عوامل که از آن ها با عنوان اصول جو یاد می شود به شرح زیر هستند : -انگیزه و هدف : داشتن انگیزه ، اولین ، مهمترین

تمرکز در مطالعه قسمت سوم

تمرکز در مطالعه طرح پرسش: طرح پرسش یکی از شیوه های مطالعه دقیق و فعالانه است که در تمام اوقات مطالعه، مفید است. طرح پرسش پیش از مطالعه دقیق، فرد را وادار می کند تا به طور فعالانه و با تمرکز و دقت کافی و با انگیزه و علاقه به مطالعه بپردازد. طرح پرسش هنگام مطالعه یکی از روش هایی است که خواننده را فعال و به طور عمقی او

تمرکز در مطالعه قسمت دوم

آمادگی برای مطالعه: تمرکز در مطالعه برای شروع مطالعه، ابتدا بایستی خود را از جهات گوناگون آماده کرد، زیرا حداکثر آمادگی، مقدمه ای برای علاقمندی به مطالعه، ایجاد تمرکز حواس و یادگیری بهتر می باشد. منظور از آمادگی پیدایش تمام شرایطی است که شخصی را قادر می سازد تا با اطمینان به موفقیت و اعتماد به نفس، به تجربه ی خاصی بپردازد. آمادگی بدنی: به رشد و تکامل طبیعی بدن،

تمرکز در مطالعه قسمت اول

تمرکز در مطالعه انسان، به سبب ویژگی های بی نظیرش در میان همه موجودات، عنوان اشرف مخلوقات را به خود اختصاص داده است. او استعداد خاص تفکر و یادگیری دارد که به او اجازه می دهد اعمال خاص انجام دهد. نتایج اعمالش را پیش بینی و ارزیابی کند. تغییر و تحولات گوناگون و سریعی را در عرصه علم و فناوری به وجود آورد. آنچنان که به قول تافلر دنیا را