جمع بندی مطالعات آزمون سراسری

جمع بندی مطالعات آزمون سراسری مقدّمه همان طور که یک دونده ی حرفه ای، سرعت خود را متناسب با شرایط زمانی و مکانی مسابقه تغییر می دهد تا هر چه بیش تر به هدف خود نزدیک تر شود، یک داوطلب آزمون سراسری هم باید چنین رفتاری داشته باشد. شاید بپرسید چرا؟ زیرا یک داوطلب هم لازم است متناسب با مقاطع زمانی مختلف، سیاست های رفتاری و استراتژی های مطالعاتی متفاوتی

نحوه گزینش در کنکور سراسری

نحوه گزینش در کنکور سراسری یکی از نیازهای داوطلبان آزمون سراسری، آگاهی از شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور است. این موضوع بدان جهت اهمیّت دارد که داوطلبان برای اهدافی که در نظر دارند خود را آماده نمایند و به اندازه ی آن تلاش کنند. به عنوان مثال داوطلبی که هدف خود را قبولی در رشته ی مکانیک دانشگاه شیراز قرار داده است باید بداند که پذیرش