مقدمات آزمون دادن قسمت دوم

مقدمات آزمون دادن قسمت دوم نکته بعدی اضطراب سر جلسه آزمون است. همه داوطلبان حتی آرام ترین آن ها هم در صبح آزمون این اضطراب را احساس خواهند کرد. اما نکته جالب اینجاست که این اضطراب نه تنها بد و نگران کننده نیست، بلکه می تواند بسیار مفید هم باشد. این اضطراب که از آن به عنوان یادگیری نهفته یاد می شود، سبب می شود تا شما بتوانید از بخشی

مقدمات آزمون دادن قسمت اول

مقدمات آزمون دادن قسمت اول اصول بسیار مهمی که قبل از آزمون باید رعایت کنیم مقدمات کار در واقع نکاتی هستند که علی رغم ساده بودن بسیار تاثیرگذار هستند. اولین نکته در مقدمات آزمون دادن، خواب آلودگی سر جلسه آزمون است. توصیه می کنیم از همین حالا سعی کنید خوابتان را تنظیم کنید. برای این منظور لازم است به تدریج و با جابه جایی نیم ساعته خوابتان را منظم کنید

روش مطالعه هندسه تحلیلی

هندسه تحلیلی همانگونه که از اسمش پیداست، درسی تحلیل است. از این رو باید آمادگی این را داشته باشید که با پرسش های وقت گیر مواجه شوید، پرسش هایی که محاسبات آن ها عمدتاً طولانی و وقت گیر هستند. از این رو برای کسب مهارت در محاسبات این بخش، به تمرین فراوان نیاز دارید. امّا نکته ی دیگر این است که به دلیل حجم محاسبات زیاد، امکان بی دقتی در

روش مطالعه هندسه پایه

مقدّمه: رفع سوء تفاهم هندسه یکی از دروسی است که اکثر داوطلبان است به آن هراس دارند. در واقع ذهنیّت منفی داوطلبان در بسیاری از موارد سبب می شود تصوّر کنند به هیچ عنوان نمی توانند به پرسش های این درس در آزمون سراسری پاسخ دهند. پس قدم اوّل برای موفّقیّت در این درس، دور کردن ذهنیّت منفی و رسیدن به خودباوری است. با توجه به تعداد زیاد پرسش های

روش مطالعه ریاضیات گسسته در آزمون سراسری

روش مطالعه ریاضیات گسسته درس ریاضیات گسسته به همراه درس جبر و احتمال به عنوان درس پایه ی خود در آزمون سراسری حدود 13 تا 14 پرسش را به خود اختصاص داده است.روش مطالعه ریاضیات گسسته تجربیات سال های گذشته و نحوه ی پاسخ گویی داوطلبان به پرسش های این درس نشان می دهد که وقت گذاری و مطالعه ی آن، باعث بهتر شدن رتبه ی داوطلب خواهد شد و