روش مطالعه زبان انگلیسی برای کنکور سراسری

روش مطالعه زبان انگلیسی در آزمون سراسری درس زبان انگلیسی اغلب مورد اهمیّت چندانی واقع نمی شود و این کم لطفی نسبت به این درس گاهی اختلاف فراوانی را در دو داوطلب که در سایر دروس مشابه هم عمل کرده اند ایجاد می کند. به این نکته دقّت داشته باشید که حجم مطالب قواعدی زبان انگلیسی در آزمون سراسری زیاد نیست و به کتاب های پایه های سوم و چهارم