برای موفقیت در کنکور هوش زیاد لازم نیست !

4 ماه قبل

برای موفقیت در کنکور هوش زیاد لازم نیست ! از نظر علمی ثابت شده است که توزیع هوش و استعداد در انسان ها به صورت زیر است : یعنی حدود 1/0% (یک دهم درصد) از مردم دنیا ضریب هوشی بالای 140 دارند و به آن ها نابغه می گوییم. همچنین با دقت در این نمودار می توان فهمید که بیش تر مردم دارای سطح هوشی تقریباً برابری هستند. (حدود 70

هدف گذاری در سال کنکور

7 ماه قبل

هدف گذاری کنکور مهم ترین عامل برای کسب موفقیت و دست یابی به آرزوها ،نوشتن اهداف مؤثری است که برای خود درنظر گرفته اید. هدف، مسیر آینده ی فرد را مشخص می کند. تعیین و تعریف هدف در تمامی امور زندگی، در حقیقت ترسیم جاده برای آینده ی زندگی است. در واقع، کسب موفقیت و پیروزی مشروط به هدف داشتن است. تلاش و کوشش وقتی، سودمند است که در راستای