برای موفقیت در کنکور هوش زیاد لازم نیست !

برای موفقیت در کنکور هوش زیاد لازم نیست ! از نظر علمی ثابت شده است که توزیع هوش و استعداد در انسان ها به صورت زیر است : یعنی حدود 1/0% (یک دهم درصد) از مردم دنیا ضریب هوشی بالای 140 دارند و به آن ها نابغه می گوییم. همچنین با دقت در این نمودار می توان فهمید که بیش تر مردم دارای سطح هوشی تقریباً برابری هستند. (حدود 70

هدف گذاری در سال کنکور

هدف گذاری کنکور مهم ترین عامل برای کسب موفقیت و دست یابی به آرزوها ،نوشتن اهداف مؤثری است که برای خود درنظر گرفته اید. هدف، مسیر آینده ی فرد را مشخص می کند. تعیین و تعریف هدف در تمامی امور زندگی، در حقیقت ترسیم جاده برای آینده ی زندگی است. در واقع، کسب موفقیت و پیروزی مشروط به هدف داشتن است. تلاش و کوشش وقتی، سودمند است که در راستای