بهترین روش مطالعه درس عربی برای کنکور

روش مطالعه عربی

(روش مطالعه عربی)

نگاهی گذرا به نتایج آزمون سراسری نشان می دهد که در میان دروس عمومی، درس عربی تنها در میان
داوطلبان ممتاز (به جز اندکی) مورد استقبال قرار گرفته است و سایر دانش آموزان توجه کافی به این درس
نشان نداده اند. تا جایی که در سال گذشته فقط 1% از داوطلبان رشته ی تجربی و ریاضی موفق به
کسب نمره ای بالاتر از 50% شده اند. همین مسئله میزان تأثیرگذاری این درس را در تراز عمومی داوطلبان
و نتیجه ی نهایی آنان بیش تر کرده است. می کوشیم پس از نگاهی آماری به نتایج درس عربی پذیرفته شدگان،
چند روش مطالعه عربی بصورت کاربردی و ارتقای نمره ی داوطلبان عزیز در آزمون سراسری ارائه کنیم.

الف) آمار چه می گویند؟

در گروه علوم ریاضی و فنی، درس عربی با میانگین 6/ 14% با فاصله ی زیاد نسبت به سایر دروس عمومی
در رتبه آخر قرار دارد. در گروه های تجربی و انسانی نیز نمرات پذیرفته شدگان در دروس عربی و زبان
وضعیت نامطلوبی دارد. بنابراین توجه بیشتر به درس عربی و مطالعه عربی ، سبب افزایش نمره ی کل
و تراز خواهد شد.

 

گروه ریاضی و فنی گروه علوم تجربی گروه علوم انسانی
نمره تعداد افراد نمره تعداد افراد نمره تعداد افراد
33/33- 2 33/33- 2 33/33- 5
30-_20- 96 30-_20- 115 30-_20- 526
20-_10- 1155 20-_10- 1249 20-_10- 6227
0_10- 14465 0_10- 17769 0_10- 49720
0_10 66379 0_10 88304 0_10 106524
10_20 43735 10_20 47600 10_20 37257
20_30 22958 20_30 17490 20_30 11146
30_40 10792 30_40 9490 30_40 5183
40_50 6372 40_50 4285 40_50 2087
50_60 3229 50_60 2688 50_60 1333
60_70 2030 60_70 1243 60_70 621
70_80 1167 70_80 697 70_80 297
80_90 408 80_90 222 80_90 86
90_100 60 90_100 56 90_100 17
100% 2 100% 6 100% 3

 

 

میانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان گروه ریاضی و فنی میانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان گروه علوم تجربی میانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان گروه علوم انسانی
ادبیات عربی معارف زبان ادبیات عربی معارف زبان ادبیات عربی معارف زبان
2/24 6/14 7/25 2/21 4/19 6/11 6/28 2/11 3/10 00/6 6/17 3/2

 

ب) چه بخوانیم؟ چگونه بخوانیم؟

آزمون عربی عمومی معمولاً دارای چنین ترکیبی است:

6  پرسش ترجمه
2  پرسش تعریب
4  پرسش درک مطلب
2  پرسش تشکیل
3  پرسش اعراب و تحلیل صرفی
8  پرسش قواعد

برای تسلط بر پرسش های ترجمه راه کارهای زیر پیشنهاد می شود:
الف) مأنوس شدن با متون عربی از طریق تکرار در قرائت صحیح متن قبل از ترجمه.
ب) مطالعه ی نکات کارگاه های ترجمه در انتهای هر درس و ترجمه ی متون نمونه ی آن ها.
ج) دقت ویژه در ترجمه ی اسم های مفرد، مثنی و جمع، معرفه و نکره، ضمیر، فعل و ترکیب های وصفی و اضافی.
د) استفاده از نکات و تکنیک های ترجمه و مطابقت سریع آن با عبارت ها به جای ترجمه ی کلمه به کلمه.
ه) در مراحل بعد و پس از کسب تسلط نسبی، برای به دست آوردن سرعت بالاتر در حل
پرسش های ترجمه و تعریب، فراوان تست بزنید و حتی از زدن تست های تکراری پرهیز نکنید!

برای پاسخ گویی پرسش های تعریب (ترجمه ی از فارسی به عربی) بهتر است نخست به نکات دستوری و صحّت آن ها
توجه کنیم. زیرا غالباً در تست های تعریب، گزینه ها از نظر قواعد غلط دارند. سپس باید کنترل و بررسی گزینه ها از
نظر دستوری را در اولویت قرار دهید. به عنوان مثال دقت کنید که فعل غایب در ابتدای جمله مفرد می آید یا  فعل
در میان جمله با مبتدا مطابقت دارد یا مضاف تنوین و «ال» نمی گیرد. هم چنین به این موارد نیز توجه داشته باشید:

نکات مهم :

مطابقت موصوف و صفت، عملکرد نواسخ، مفرد، مثنی و جمع، قواعد منادی، مستثنی، حال، مفعول فیه و…
البته اگر بر قواعد تسلط کافی ندارید بهتر است ریسک نکنید و به روش کلاسیک عمل کنید! یعنی ابتدا در
عبارت فارسی فعل، ضمیر، ترکیب های اضافی و وصفی و… را به تفکیک مشخص و به عربی بر می گردانیم
و سپس به مطابقت آن ها با گزینه ها می پردازیم.

بنابراین تسلط بر پرسش های ترجمه و تعریب وابسته به تسلط شما بر تکنیک های ترجمه و قواعد است
و نیازی به حفظ کردن معنای لغات و… نیست!

 

درباره نویسنده :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.