جمع بندی مطالعات آزمون سراسری

جمع بندی مطالعات آزمون سراسری کنکور

جمع بندی مطالعات آزمون سراسری

جمع بندی مطالعات آزمون سراسری

مقدّمه

همان طور که یک دونده ی حرفه ای، سرعت خود را متناسب با شرایط زمانی و مکانی مسابقه تغییر می دهد تا
هر چه بیش تر به هدف خود نزدیک تر شود، یک داوطلب آزمون سراسری هم باید چنین رفتاری داشته باشد.
شاید بپرسید چرا؟
زیرا یک داوطلب هم لازم است متناسب با مقاطع زمانی مختلف، سیاست های رفتاری و استراتژی های مطالعاتی
متفاوتی داشته باشد. در غیر این صورت، نتیجه ای جز دور شدن از هدف نصیب وی نخواهد شد.

انواع مطالعه

1- پیش خوانی یا آمادگی اولیه

دانش آموز قبل از تدریس دبیر، مباحت جدید یا پیش نیازهای آن ها را مطالعه می کند تا با آمادی بیشتری
وارد کلاس شود. این کار باعث درک و دریافت بیش تر و عمیق تر مفاهیم درسی می شود شاید تعطیلات
تابستانی و شب قبل از تدریس، بهترین فرصت زمانی برای این شیوه ی مطالعه باشد.

2- متناسب با برنامه ی هفتگی مدرسه و آزمون های آزمایشی

این شیوه ی مطالعه  برنامه ریزی کاملاً با برنامه ی مدرسه و آزمون ها منطبق و دارای تنوع مطالعاتی دروس
در طول ایام هفته است. در این قالب خواندن دروس روز و انجام تکالیف هر روز، جزء اولویت کاری هر دانش آموز
است. در این شیوه ی مطالعه ممکن است دانش آموز نتواند در یک روز و یا یک هفته ی کاری به تسلط کافی
در مباحث مطالعاتی خود برسد. یعنی نتواند همه ی مراحل مطالعاتی را برای یک مبحث درسی به اتمام برساند.
این شکل از مطالعه بیش تر در فصل پاییز و فرصت های بهمن و اسفند و نیز نیمه ی دوم فروردین اجرایی می شود.

این زمان مطابق با ایّامی است که دانش آموزان به مدرسه می روند. در این زمان حتی فارغ التحصیل ها نیز به
دلیل همگام بودن با برنامه ی آزمون های آزمایشی، تقریباً همین روال را انجام می دهند زیرا معمولاً برنامه ی این
آزمون ها با برنامه ی مدارس مطابقت دارد. این شیوه ی مطالعه بیش ترین زمان دانش آموزان را در طول سال
آمادگی برای آزمون سراسری به خود اختصاص می دهد.

3- جمع بندی اوّلیّه یا مبحثی

این شیوه ی مطالعه مختص ایّام تعطیلات یا امتحانات است. به عبارت ساده تر این شیوه در زمان هایی
انجام می شود که دانش آموز به مدرسه نمی رود. معمولاً این ایّام یکی از صورت های زیر را دارد.

مرحله 1 2 3 4
دوره تعطیلات شهریور امتحانات نیم سال اوّل تعطیلات فروردین امتحانات نیم سال دوم
محور مطالعه مباحث تدریس شده در تابستان یا جمع بندی پایه مباحث نیم سال اوّل چهارم وپایه مباحث پایه و سال چهارم مباحث نیم سال دوم پایه ی چهارم

 

4- جمع بندی نهایی

این شیوه ی مطالعه بعد از اتمام تدریس دبیران و یادگیری کامل تمام مباحت درسی، در نیمه ی دوم فصل
بهار و یا به عبارت ساده تر در 5 هفته ی پایانی باقی مانده تا آزمون سراسری انجام می شود که به
دوران جمع بندی شناخته می شود.

5- مرورنهایی

این مرحله از مطالعه در فرصت یک هفته مانده به آزمون سراسری انجام می شود تا داوطلب به حداکثر
میزان آمادگی خود دست یابد.

اهمّیّت جمع بندی مبحثی

در طول مدّت تحصیل و یا آمادگی برای آزمون سراسری، عقب افتادن در موضوعات درسی به دلیل مشکلات
غیرقابل پیش بینی موضوعی رایج است. از طرفی دیگر حجم زیاد تکالیف و کارهایی نظیر خلاصه نویسی،
تست آموزشی و… که باید انجام شود، جبران عقب افتادگی های درسی را دشوار می سازد. به همین دلیل
مقاطع زمانی خاصی که دبیران مباحث جدیدی را تدریس نمی کنند.، بهترین فرصت خواهد بود تا به جبران
عقب افتادگی ها و کارهای انجام نشده ی قبلی خود پرداخته شود و ایّام امتحانات یکی از همین زمان ها خواهد بود.

اگر از این فرصت به صورت مطلوب استفاده نشود یا این وقت صرف انجام کارهای غیر ضروری شود، مثل این
خواهد بود که مشکلات قبلی خود را به هفته ها و فرصت های بعدی منتقل کرده اید. طبیعی است که
در کنار حجم فراوان کارهای جاری روزها و فرصت های آتی، جبران گذشته بار و فشار مضاعفی را تحمیل
خواهد کرد که یقیناً تأثیری نامطلوب روی نتایج آزمون های آینده خواهد گذاشت.

می دانید که اغلب مباحث تدریس شده ی گذشته می تواند مستقیم یا غیرمستقیم، پیش نیاز مباحث
آینده باشد. بنابراین یادگیری دقیق و عمقی آن ها بسیار مفید خواهد بود. هم چنین داوطلبان موفق
آزمون سراسری اغلب کسانی هستند که مباحث درسی را به دفعات در طول سال تحصیلی مرور
کرده اند و در نهایت در سایه ی همین تکرارها به تسلط و سرعت عمل کافی در پاسخ گویی به
پرسش ها دست یافته اند.

دوران جمع بندی مبحثی که نزدیک ترین فرصت آن در زمان های پیش رو، ایّام امتحانات نیم سال اوّل
است؛ بهترین فرصت برای دانش آموزان و داوطلبان خواهد بود تا مطالبی را که در طول چند ماه گذشته
آموخته اند، مرور نمایند و در صورت نیاز، به تست زنی و خلاصه نویسی آن ها بپردازند.

تفاوت عمده در شیوه ی مطالعه و برنامه ریزی در دوره های جمع بندی مبحثی نسبت به گذشته در
محور قرار دادن برنامه ی امتحانات نسبت به برنامه هفتگی مدرسه خواهد بود. یعنی در ایام دیگر خبری
از تنوع مطالعاتی در طی یک روز نخواهد بود بلکه شما با توجه به فاصله زمانی که تا امتحان بعدی دارید
روی یک درس خاص متمرکز شده و تمامی مراحل مطالعه آن درس را به اتمام می رسانید و سپس به
سراغ درس های بعدی می روید.

اولویت بندی مطالعاتی:

در جمع بندی مبحثی دی، اولویت مطالعه با جمع بندی مباحث نیم سال اول خواهد بود و در صورتی
می توانید به مطالعه ی سایر دروس بپردازید که قبل از هر امتحانی مباحث نیمسال اول مربوط به آن
درس را تمام کرده باشید.

سایر اولویت بندی ها می تواند به شرح ذیل باشد؛

ابتدا مباحث پایه و سپس نیم سال دوم، اگر دانش آموزی بدون داشتن تسلط کافی روی مباحث
نیمسال اول به مطالعه ی مباحث نیم سال دوم یا پایه بپردازد. دچار اشتباه شده است زیرا مجبور
خواهد بود که در بهمن یا اسفند به مطالعه ی عقب افتادگی های خود در نیمسال اول بپردازد که
با توجه به حجم بالای تدریس دروس جدید در این ها، به هیچ عنوان فرصت چنین کاری را پیدا نخواهد کرد
بنابراین توصیه می شود که با لیست کردن اولویت های مطالعاتی مباحث عقب افتاده در پایه و
نیم سال دوم از کنار آنها گذشته و در صورت وجود وقت اضافی، به آنها بپردازید.

  مراحل و نحوه ی مطالعه در دوره ی جمع بندی مبحثی:

1- مطالعه دقیق کتاب و جزوه:

با توجه به فرصت زمانی که تا آزمون سراسری در اختیار دارید شاید ایام دی بهترین زمان باشد تا
یک بار دیگر به طور دقیق جزوه ها را مطالعه کنید و به پاسخ بسیاری از ابهامات درسی خود برسید.
از خواندن متن کتاب درسی هم غافل نشوید بخصوص در دروس عمومی که بسیار مفید خواهد بود.
با توجه به سبک طراحی سوالات آزمون سراسری در سال های اخیر، مطالعه و مرور کتاب های درسی
به موازت جزوات درسی، می تواند قدرت خلاقیت و پاسخگویی شما را به سوالات آزمون سراسری چندین برابر کند.

2- شروع یا تکمیل تست های آموزشی:

قدم اول برای ایجاد تسلط در تست زنی، زدن تست های آموزشی است. اگر در گذشته در مباحث
مورد نظر تست کافی کار نکرده اید اکنون زمان آن فرا رسیده است. اگر هم به اندازه ی نیاز این کار
را انجام داده اید می توانید سراغ تست های علامت دار قبلی خود بروید (نزده- غلط- مهم) حتی
در نهایت می توانید در صورت داشتن وقت بیشتر سراغ کتاب تست جدید هم بروید.

3- تکمیل خلاصه نویسی:

از عوامل مهم بر سرعت مرور و مطالعه ی چند باره ی مطالب درسی می توان به مرور خلاصه ها
اشاره کرد. ایام امتحانات بهترین زمان برای شروع یا تکمیل خلاصه های قبلی هستند تا در
فواصل نزدیک به آزمون سراسری از آن ها استفاده شود.

فارغ التحصیلان و ایام امتحانات:

هر چند فارغ التّحصیلان اغلب در هیچ امتحانی شرکت نمی کنند ولی اگر به برنامه ی آزمون ها
توجه کنید، اولین آزمون بعد از امتحانات، اختصاص به تمامی مباحث نیمسال اول دارد. پس
فارغ التحصیلان نیز برنامه ای شبیه به دانش آموزان خواهند داشت با این تفاوت که فرصت
بیشتری برای مطالعه ی عمقی تر و بهتر مباحث نیمسال اول خواهند داشت.

 

درباره نویسنده :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *