اصول برنامه ریزی در چند گام

اصول برنامه ریزی در چند گام

اصول برنامه ریزی در چند گام

اصول برنامه ریزی در چند گام

هر برنامه ی ساعتی نیازمند رعایت پنج گام اساسی است که در ادامه با زبانی ساده و گویا به شما
آموزش داده خواهد شد. در ابتدا بین دانش آموزان و فارغ التحصیلانی که در طول هفته به کلاس
(مدرسه یا آموزشگاه) می روند و افرادی که برنامه هفتگیشان خالی است و در هیچ کلاسی شرکت
نمی کنند، تفکیکی قائل می شویم. گام های برنامه ریزی برای دانش آموزانی که کلاس می روند به شرح زیر است :

گام اول: در یک برگه روزهای هفته را یادداشت کرده و بر اساس برنامه کلاس­های مدرسه یا
آموزشگاه خود، نام دروسی را که به کلاسشان می­روید، عینا مقابل روزهای هفته بنویسید.
فرض می­کنیم یک دانش آموز پیش دانشگاهی رشته ریاضی، در روزهای شنبه به کلاس دروس زبان،
فیزیک و معارف، یکشنبه دروس ریاضیات گسسته، ادبیات و شیمی، دوشنبه دروس شیمی،
حساب (دروس حسابان، دیفرانسیل و آمار و مدل سازی) و فیزیک و سه شنبه دروس حساب،
زبان و ریاضیات گسسته می­رود. همانطور که در شکل زیر مشاهده می­کنید، در اولین گام نام دروسی
که فرد به کلاس می­رود، عینا مقابل روزهای هفته نوشته شده است.اصول برنامه ریزی در چند گام

برنامه ساعتی برای دانش آموز پیش دانشگاهی کلاس رو (مدرسه، آموزشگاه) شنبه زبان فیزیک معارف
یکشنبه گسسته ادبیات شیمی
دوشنبه شیمی حساب فیزیک
سه شنبه حساب زبان گسسته

 

این دانش آموز هنگامی که به منزل می­آید، باید درس­هایی را بخواند که همانروز در کلاس تدریس شده است.
ما معمولا عادت کرده­ایم که هر روز دروس روز بعد را بخوانیم، اما این کار درستی نیست. چون اگر در همان روزی
که یک درس تدریس شده به مطالعه آن بپردازیم، با گذاشتن مقدار زمان کمتری مثلا حدود نیم ساعت
می­توانیم درس را یاد بگیریم؛ اما اگر مطالعه درس را به هفته بعد و روز قبل از کلاس موکول کنیم،
با گذشت 6، 7 روز از تدریس، مطالب زیادی را فراموش می­کنیم و باید زمان بیشتری را به خواندن درس
اختصاص دهیم، مثلا 5/2 ساعت. این دو ساعت تفاوت زمان به علت این است که فاصله مرور، درست انتخاب نشده است.

توجه: درست است که مثال­های آمده در این دفتر از یک گروه آزمایشی خاص است، اما توجه داشته باشید
که این دفتر برای تمامی گروه­های آموزشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان در تمامی مقاطع تحصیلی
قابل استفاده است…

گام دوم: در روزهای باقی مانده هفته که دانش آموز به کلاس نمی­رود، سعی می­کنیم فضاهای خالی
برنامه را با دروس مهم پر کنیم. فرض کنید دانش آموزی که در گام اول مثال زدیم، سه روز باقی مانده
هفته را تعطیل است. در برنامه این دانش آموز برای روزهای باقی مانده، در هر روز پنج درس قرار
می­دهیم و با رنگی متفاوت آنها را مقابل روزهای هفته می­نویسیم.اصول برنامه ریزی در چند گام

 

برنامه ساعتی برای دانش آموز پیش دانشگاهی کلاس رو (مدرسه، آموزشگاه) شنبه زبان فیزیک معارف
یکشنبه گسسته ادبیات شیمی
دوشنبه شیمی حساب فیزیک
سه شنبه حساب زبان گسسته
چهارشنبه فیزیک ادبیات شیمی عربی تحلیلی
پنج شنبه فیزیک حساب زبان فارسی شیمی هندسه پایه
جمعه فیزیک حساب عربی گسسته تحلیلی

 

ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که چه دروسی را باید در برنامه قرار دهید؟
پیشنهاد ما برای فضاهای خالی، دروس مهم، درس­هایی هستند که باید در برنامه هر هفته
به تعداد بیشتری قرار بگیرند و البته اغلب دروس اختصاصی هستند. توجه داشته باشید
که در بازه­های مختلفی از سال این دروس تغییر می­کنند. به عنوان مثال برای دانش آموز
کنکوری به طور کلی هر چه به زمان کنکور نزدیک­تر می­شویم، سهم دروس عمومی در
برنامه افزایش پیدا می­کند. به طوری که بعد از عید نوروز حدود 40 درصد از برنامه به مطالعه
عمومی­ها اختصاص پیدا می­کند. فراموش نکنید که این قاعده عمومی نیست و برای میانگین
جامعه در نظر گرفته می­شود. مکن است این میزان برای هر فردی با فرد دیگر با توجه به
نقاط قوت و ضعفشان متفاوت باشد.اصول برنامه ریزی در چند گام

در حالت کلی برای داوطلب کنکور که از تابستان شروعبه مطالعه می­کند توصیه ما این است
که دروس اختصاصی بیشتر مطالعه شوند، البته بهاین معنا نیست که دروس عمومی مطالعه نشوند.
در دروس عمومی مطالعه درس­هایی مانندزبان فارسی و عربی را که تکنیکی تر هستند و
یادگیری آنها در این بازه باعث نمی­شود کهفراموشی اتفاق بیفتد توصیه می­کنیم.
همچنین در تابستان دروس زیست شناسی و شیمی برای رشته تجربی، فیزیک و حساب برای
ریاضی و ادبیات و عربی اختصاصی برای رشته انسانیبه عنوان دروس مهم معرفی می­شوند
(توجه داشته باشید که در گروه علوم انسانی با توجهبه ضرایب دروس در زیرگروه­های مختلف،
ممکن است دروس محوری کمی متفاوت­تر شوند).

گام سوم: در این گام باید زمان مطالعه ­ای را که برای خود در نظر گرفته­اید بین دروس مختلف
تقسیم کنید. فرض کنید دانش آموزی که مثال زدیم سطح مطالعه خوبی دارد و قصد دارد برای
شروع برنامه در تابستان برای روزهایی که کلاس می­رود شش ساعت و برای سایر روزها 10
ساعت مطالعه کند. (این حالت ایده آل مطالعه برای دانش آموزانی است که در سال گذشته
مدت زمان مطالعه خوبی داشته­اند. البته این اعداد بسته به توانایی هر فرد می­تواند کمتر یا بیشتر باشد).
در روزهای کلاس شش ساعت را به طور مساوی بین سه درس خود و در روزهای دیگر 10 ساعت
را بین پنج درسی که یادداشت کرده است، تقسیم می­کند. بنابراین برای هر درس دو ساعت زمان مطالعه در نظر گرفته می­شود.

برنامه ساعتی برای دانش آموز پیش دانشگاهی کلاس رو (مدرسه، آموزشگاه) شنبه زبان2 فیزیک2 معارف2
یکشنبه گسسته2 ادبیات2 شیمی2
دوشنبه شیمی2 حساب2 فیزیک2
سه شنبه حساب2 زبان2 گسسته2
چهارشنبه فیزیک2 ادبیات2 شیمی2 عربی2 تحلیلی2
پنجشنبه فیزیک2 حساب2 زبان فارسی2 شیمی2 هندسه پایه2
جمعه فیزیک2 حساب2 عربی2 گسسته2 تحلیلی2

 

تا جایی که می­توانید، سعی کنید این تقسیم زمان­ها متقارن صورت بگیرد. مهم نیست که برای
دروس عمومی و اختصاصی در یک روز به یک میزان بگذارید. مهم این است که دروسی که باید
بیشتر مطالعه شوند در هفته به تعداد دفعات بیشتری در برنامه قرار بگیرند. ممکن است زمان مطالعه
شما متقارن نباشد، به طور مثال 12 ساعت مطالعه برای پنج درس در نظر بگیرید. مسلما در این
حالت دو درس به مدت سه ساعت مطالعه شوند که این دو درس باید دروس مهم­تری باشند.

گام چهارم: مرور دروس فردا. در این گام به درس­هایی که در روز بعد کلاس دارید، سریع و در حد
15 الی 30 دقیقه نگاه می­اندازید. این کار زمان زیادی از شما نخواهد گرفت؛ چون در هفته گذشته
همان روز، درسی را که تدریس شده بود مطالعه کرده و یاد گرفته بودید. پس تنها ورق زدن و مرور
مطالب آمادگی لازم برای حضور در کلاس روز بعد به وجود می­آید.

گام پنجم: آیتم هر شب. آیتم هر شب فعالیتی است که باید روزی یک ربع تا نیم ساعت انجام دهید.
بخش عمده­ای از دروس عمومی با این آیتم­ها بسته خواهند شد. این آیتم در دوازده ماه سال در
بازه­های زمانی مختلف تغییر می­کند. علت تاکید بر هر شب بودن این موارد، این است که بعضی فعالیت­ها
تدریجی بودنشان مهم است. در دروس و مباحثی که به عنوان آیتم هر شب به شما معرفی می­شوند،
این نکته اهمیت دارد که این دروس و مباحث نیازمند تکرار در روزهای متوالی هستند تا در ذهن تثبیت شده و فراموش نشوند.

برنامه ساعتی برای دانش آموز پیش دانشگاهی کلاس رو (مدرسه، آموزشگاه) شنبه زبان2 فیزیک2 معارف2
یکشنبه گسسته2 ادبیات2 شیمی2
دوشنبه شیمی2 حساب2 فیزیک2
سه شنبه حساب2 زبان2 گسسته2
چهارشنبه فیزیک2 ادبیات2 شیمی2 عربی2 تحلیلی2
پنجشنبه فیزیک2 حساب2 زبان فارسی2 شیمی2 هندسه پایه2
جمعه فیزیک2 حساب2 عربی2 گسسته2 تحلیلی2
مرور دروس فردا 15 الی 30 دقیقه                      آیتم هر شب 15 الی 30 دقیقه

توجه: سعی کنید برنامه­های ساعتی خود را با نظر و راهنمایی مشاور تحصیلی­تان بریزید. برای این منظور
مشاوران گاج را به شما پیشنهاد می­کنیم…
و اما برنامه ساعتی برای دانش آموزان یا افرادی که در طول هفته به کلاس نمی­روند.
در اولین گام فضاهای خالی را با دروس مختلف پر کنید. از آنجایی که در این حالت، کل برنامه را فضاهای خالی
تشکیل می­دهند، در هر روز پنج درس مهم­تر را در برنامه قرار دهید (همانطور که قبلا نیز گفته شد، دروس مهم
در بازه­های مختلف سال متفاوت هستند و بر اساس توضیحات قبلی لازم است تا این دروس را در برنامه خود قرار دهید).
در گام دوم در صورت امکان، زمان مطالعه را به طور متقارن بین دروس تقسیم کنید. شکل زیر یک نمونه برنامه
را برای یک داوطلب کنکور رشته تجربی که به کلاس نمی­رود، نشان می­دهد.

نمونه برنامه ساعتی برای داوطلب کنکور که کلاس نمی­رود شنبه زیست2 عربی2 شیمی2 معارف2 فیزیک2
یکشنبه زیست2 زمین2 زبان2 شیمی2 ریاضی2
دوشنبه زیست2 ادبیات2 شیمی2 عربی2 فیزیک2
سه شنبه زیست2 معارف2 زمین2 زبان2

 

ریاضی2
چهارشنبه زیست2 ادبیات2 شیمی2 عربی2 ریاضی2
پنجشنبه زیست2 فیزیک2 زبان2 شیمی2 ریاضی2
جمعه زیست2 فیزیک2 ادبیات2 شیمی2 ریاضی2

 

در گام سوم به جای مرور دروس روز بعد، باید زمانی حدود 30 الی 45 دقیقه در هر روز به مطالعه و
مرور دروس روز قبل اختصاص پیدا کند. در این مرحله لزومی ندارد که تمامی مطالب مطالعه شده
در روز قبل مرور شوند، بلکه مباحثی را که در آن ایراد بیشتری داشته­اید یا دارای نکات فرار بوده­اند، مطالعه کنید.
در گام آخر نیز آیتم هر شب را داریم که تفاوتی با برنامه دانش آموزانی که به کلاس می­روند، ندارد.

نمونه برنامه ساعتی برای داوطلب کنکور که کلاس نمی­رود شنبه زیست2 عربی2 شیمی2 معارف2 فیزیک2
یکشنبه زیست2 زمین2 زبان2 شیمی2 ریاضی2
دوشنبه زیست2 ادبیات2 شیمی2 عربی2 فیزیک2
سه شنبه زیست2 معارف2 زمین2 زبان2

 

ریاضی2
چهارشنبه زیست2 ادبیات2 شیمی2 عربی2 ریاضی2
پنجشنبه زیست2 فیزیک2 زبان2 شیمی2 ریاضی2
جمعه زیست2 فیزیک2 ادبیات2 شیمی2 ریاضی2
مرور دروس روز قبل 15 الی 30 دقیقه                   آیتم هر شب 15 الی 30 دقیقه

 

اصول برنامه ریزی در 5 گام:

1.دروس هر روز مدرسه یا موسسه را در همان روز بخوانید.
2.فضاهای خالی برنامه را با دروس مهم پر کنید.
3.زمان مطالعه ­ای را که برای خود در نظر گرفته بودید بین دروس تقسیم کنید.
4.آیتم مرور دروس فردا (یا دروس روز قبل) را در هر روز برای خود بنویسید.
5.آیتم هر شب.

اصول برنامه ریزی در چند گام

برای مشاهده دیگر مقالات مرتبط بر روی لینک زیر کلیک کنید :

مقالات مشابه

درباره نویسنده :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *