• انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.

با ثبت شکایت خود در فرم مقابل در اسرع وقت نسبت به شکایت شما رسیدگی لازم بعمل  می آید

ثبت-شکایت-آموز-مارکت